Menu
baner Selection DO 05 2017 750x200
banner daminfo ver2

Czy wstrząs podczas katastrofy mógł mieć wpływ na inne budynki?

Czy wstrząs podczas katastrofy mógł mieć wpływ na inne budynki?
Poniemiecka kamienica przy ul. Krasickiego w Świebodzicach zawaliła się prawdopodobnie na skutek wybuchu gazu. Silny wstrząs podczas katastrofy mógł mieć wpływ na stan sąsiednich budynków, uszkadzając ich ściany i instalacje. Została wyznaczona specjalna strefa bezpośredniego oddziaływania. Kamienice znajdujące się na jej terenie zostaną poddane szczególnej kontroli.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy Barbara Rajca wydała specjalne ogłoszenie, w którym przypomina zarządcom i wspólnotom o obowiązkowych kontrolach okresowych obiektów mieszkalnych. Szczególną uwagę poświęciła posesjom znajdującym się w sąsiedztwie zawalonej kamienicy w Świebodzicach, pisząc:

„W związku z tragiczną w skutkach katastrofą budowlaną, jaka miała miejsce w dniu 8 kwietnia 2017 roku w Świebodzicach przy ul. Krasickiego 28 przypominam, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych, oprócz obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli obiektów (…) ciąży także obowiązek zapewnienia kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
W związku ze wstrząsem, jaki powstał w trakcie katastrofy budowlanej, została określona strefa bezpośredniego oddziaływania, która obejmuje posesje położone przy: ul. Krasickiego 16, 18, 20, 22, 24, 24A, 26, 26A, 32; ul. Krasickiego 9, 11A, 11B, 15, 17; ul. Młynarskiej 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26;ul. Szkolnej 17.
Wszyscy właściciele bądź zarządcy wyżej wymienionych posesji zostali pisemnie zobowiązani do niezwłocznego przeprowadzenia takiej kontroli bezpiecznego użytkowania swoich obiektów i przedłożenia w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świdnicy protokołu kontroli.”


Dodaj komentarz

Redakcja portalu daminfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.

Kod antyspamowy
Odśwież

Powrót na górę